Оптимізація корпоративної структури

 • Провести правовий аналіз діючої структури корпоративного управління, органів  управління, прав та обов’язків учасників, акціонерів чи засновників товариства.
 • Перевірити на відповідність антимонопольному законодавству  існуючу структуру управління.
 • Перевірити, розробити чи змінити обмеження прав виконавчого органу, щодо поточного керівництва.
 • Розробити або змінити внутрішні положення з корпоративного управління.
 • Структурувати відносини учасників чи акціонерів.
 • Впровадити цільову структуру.
 • Підготовити договори на управління та інші документи (трудові контракти з керівництвом тощо).
 • Супроводити реєстрацію документів  у компетентних органах.
 • Супроводити емісію акцій, корпоративних облігацій.
 • Надати послуги корпоративного секретаря.
 • Підготовити та допомогти при проведенні загальних зборів акціонерів, учасників.
Зв'яжіться з нами