Фінансовий аудит

 

В сучасних умовах законодавство України у фінансовій сфері змінюється досить швидко і доволi  непередбачувано, тому основною проблемою кожної успішної компанії стає регулярний моніторинг законодавчої бази, з тим щоб підтримувати систему свого фінансового управління і контролю на досить високому рівні. Адже в іншому випадку збільшується кількість ризиків при веденні бізнесу i серйозність їх наслідків.

Саме тому своєчасний і регулярний фінансовий аудит стає однією зі складових системного аналізу діяльності компанії та коригування її курсу.

Фінансовий аудит (друга назва - фінансовий консалтинг) являє собою цілий комплекс послуг, головною метою якого є вибудовування ефективної і надійної системи управління і контролю фінансами. Аудит допомагає виявити нераціональний розподіл коштів, встановити грамотний і адекватний управлінський облік, підвищує ефективність використання фінансових ресурсів підприємства.

Крім цього фінальним результатом аудиту може стати формування об'єктивних висновків про достовірність фінансових показникiв компанії, що має сильний вплив на формування стратегічних планів розвитку аналізованого комерційного підприємства. Але головна і первинна мета перевірки фінансової звітності компанії полягає у виявленні та усуненні можливих помилок податкового і бухгалтерського обліку та своєчасному запобіганні можливих штрафних санкцій з боку різних контролюючих органів.

Звернення до професіоналів за послугою фінансового аудиту в даний час стає обов'язковою складовою ведення бізнесу.

Ми можемо допомогти провести якісний фінансовий консалтинг, перевірити відповідність вашого бізнесу новим законодавчим нормам, адаптувати бізнес під актуальні вимоги чинного законодавства в сфері фінансів і оподаткування.

Фінансовий аудит має три складові: власне аудит з класичним переліком робіт, що проводяться, додаткові послуги та аудиторський висновок.

 

 • Податковий аудит. Являє собою проведення максимально докладного аналізу податкових і бухгалтерських звітів різних суб'єктів господарювання, метою якого є складання думки про достовірність податкових виплат і їх відповідності законодавчим нормам, а так само порядку формування, складання звітів і сплати підприємством податків і іншого роду платежів у позабюджетні фонди та бюджети різних рівнів.
 • Обов'язковий аудит. Є незалежною перевіркою стану бухгалтерського рахунку компанії та фінансової звітності в випадках, передбачених законодавством України, головною метою якої стає офіційне підтвердження їх законності, достовірності і повноти. Обов'язковий аудит проводять не тільки для контролюючих органів, щоб зняти можливі претензії, але і для зацікавлених груп користувачів з метою підвищити ступінь їх довіри до підприємства. Зниження інформаційного ризику, який може виражатися в прийнятті неправильних рішень, пов'язаних з інвестиціями і іншого роду фінансовими взаємодіями з компанією, позитивним чином впливає на репутацію бізнесу і активність фінансових процесів навколо компанії в цілому.
 • Складання та підтвердження ліквідаційних і розділових балансів в процесі ліквідації і реорганізації підприємств.
 • Підтвердження фінансової спроможності підприємства для аргументованої бесіди з потенційними партнерами.
 • Запобігання появи розбіжностей і різночитань в процесі перевірок діяльності компанії контролюючими органами.
 • Перевірка фінансової звітності підприємства.
 • Формування власного інвестиційного портфеля (для інвесторів).
 • Бажання виправити помилки, допущені під час складання податкової звітності.
 • Консультації з податкового планування діяльності компанії.
 • Консультації та виправлення помилок в складанні податкової звітності.
 • Консультації по бухгалтерському обліку діяльності юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правової форми підприємства.
 • Допомога в розробці різного роду балансів (розділових, ліквідаційних) при ліквідації або перебудови підприємства.
 • Рекомендації керівництву з основних питань перевірки;
 • висновок про ступінь ліквідності підприємства;
 • висновок про платоспроможність підприємства;
 • підтвердження адекватності фінансової звітності;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • рекомендації щодо поліпшення і зміцнення позиції компанії на ринку.

Високий професійний рівень, великий досвід роботи з підприємствами різних форм власності, сотні успішно проведених аудитів та вдячних клієнтів – це те, чим пишається наша компанія. Ми не тільки організуємо фінансовий аудит вашого бізнесу за найвищими стандартами і надамо компетентну думку про можливі ризики для бізнесу, але і запропонуємо адекватні та ефективні варіанти вирішення майбутніх і  вже існуючих проблем.

Зв'яжіться з нами