Як подати до суду: порядок складання і подання позовної заяви

Подання позовної заяви до судових органів - непросте завдання. Аби документ був прийнятий, його потрібно правильно скласти. Також важливо кваліфіковано визначити вимоги до відповідача та викласти обставини справи.

 

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожен громадянин має право звернутися до суду для захисту своїх інтересів, свобод і прав. Звернення до суду можна здійснити у вигляді позову, скарги або прохання (клопотання), оформленого письмово на стандартному аркуші формату А4. Бажано, щоб документ був набраний на комп'ютері та роздрукований на принтері, але варіант з використанням звичайної друкарської машинки або навіть написаний від руки (головне – розбірливим почерком) також допускається. Звернення до суду дає початок складному процесу розгляду справи (якщо говорити мовою закону - служить причиною для виникнення процесуальних відносин).

 

Суд зобов'язаний розглянути документ та прийняти відповідне рішення, але це рішення не обов'язково буде остаточним. Заява подається до судового органу першої інстанції, апеляційна скарга - в апеляційний суд, касаційна - в касаційний суд, а клопотання - в судовий орган, що займається розглядом справи, по якому подається клопотання. Підготовка документів до суду - непросте завдання, і далекій від юриспруденції людині може бути складно розібратися у всіх нюансах справи. Допомогти особі швидко та кваліфіковано скласти заяву, скаргу або клопотання, а також передати їх до відповідних інстанцій, готові професійні юристи.

 

Реквізити позовної заяви, клопотання, апеляційної та касаційної скарги

Згідно із законодавством кожен документ, що подається в суд, повинен містити певні реквізити. Нижче ми наводимо таблицю, яка допоможе вам зробити перший крок на шляху звернення до суду.

 

 

Позовна заява

Апеляційна скарга

Касаційна скарга

Клопотання / Заява

1

Найменування судового органу першої інстанції.

Найменування суду апеляційної інстанції.

Найменування судового органу і номер справи, рішення якого оскаржується.

Найменування суду касаційної інстанції.

Найменування судового органу і номер справи, в рамках якого заявлено клопотання.

2

Ім'я / найменування особи, яка подає скаргу або позов, та інших учасників процесу. Ім'я / найменування вказуються відповідно до даних паспорта для фізичної особи і відповідно до установчих документами - для підприємства. В документі зазначаються поштова адреса, e-mail, контактні телефони, а також процесуальне становище кожного учасника справи.

Ім'я / найменування особи, яка подає клопотання, її поштову адресу, e-mail, контактні телефони, а також процесуальне становище.

3

Судове вирішення, що оскаржується

 

4

Обґрунтування вимог (виклад обставин, якими особа обґрунтовує свої вимоги, та зазначення того права, яке було порушене).

Обґрунтування невідповідності висновків суду першої інстанції за обставинами справи. Посилання на неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права.

Посилання на неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Виклад суті питання, по якому здійснюється звернення до суду.

5

Клопотання про витребування нових доказів, залучення свідків, виконання експертизи та ін. (за необхідністю)

 

Посилання на законодавчі норми, згідно з якими можливе звернення з клопотанням з цього питання.

6

Ціна позову щодо майнових вимог.

 

 

7

Список документів, що додаються.

8

Підпис документа особою, яка подає скаргу, позов, клопотання, або її уповноваженим представником, а також дата складання документу.

 

Особливі труднощі виникають у особи, яка звертається до суду, під час формулювання вимог до відповідача, а також при їх обґрунтуванні. Це дуже важливо, адже неправильні формулювання або обґрунтування можуть вплинути на фінальне рішення суду. Допомогти правильно скласти вимоги можуть фахівці-правознавці. Вони кваліфіковано сформулюють вимоги і викладуть обставини справи таким чином, щоб переконати суддю прийняти рішення на користь заявника.

 

Документи, які додаються до скарги або заяви до суду

Крім заяви або скарги, в судову інстанцію потрібно подати пакет документів. До клопотання додаються документи, що його обґрунтовують.

 

 

Позов

Скарга

 

Цивільний

Адміністративний

Господарський

Апеляційна інстанція

Касаційна інстанція

1

Документ, що підтверджує сплату судового збору (оригінал) або прохання про звільнення від оплати цього збору.

2

Довіреність, що підтверджує повноваження представника позивача (за необхідностю).

3

Копії позовної заяви, скарги, клопотання та всіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка відповідає кількості учасників процесу і третіх осіб.

Опис вкладення про направлення копій документів учасникам процесу та третім особам

Копії оскаржуваних рішень судів першої та апеляційної інстанцій

4

Інші клопотання - про поновлення строків судового звернення, про витребування доказів, виклик свідків, виконання експертизи та ін.

Інші клопотання - про поновлення строків судового звернення, про витребування доказів, виклик свідків, виконання експертизи та ін.

Документ, що підтверджує наявність статусу суб'єкта господарської діяльності (якщо стороною спору є громадянин).

 

 

5

Клопотання про вжиття заходів щодо забезпечення позову (в разі необхідності).

 

 

 

Перелік документів може відрізнятися в кожному випадку. Пройти всі етапи справи самостійно цілком можливо, і багато людей робить це досить успішно, але з суттєвою втратою нервів, сил і часу. Тому якщо хочете, щоб справа рухалася набагато швидше, потрібно виграти перший раунд – в стислі терміни принести максимально повний пакет документів. А ось тут без допомоги професіонала вже не обійтися.

 

Порядок розгляду справи в суді

Підготовлений пакет документів потрібно передати до суду. Там звернення буде зареєстровано і розглянуто. Термін розгляду справи розраховується з дня реєстрації звернення. Суд має право задовільнити вимоги позивача, відмовити в задоволенні його прохання або залишити документи без руху до усунення наявних в них недоліків.

 

Справи у суді першої інстанції розглядаються суддею одноособово, або в деяких випадках - колегіально. Розгляд справ в судах апеляційної і касаційної інстанцій проводиться суддями колегіально. Розгляд справ здійснюється державною мовою. Якщо учасник процесу не володіє або недостатньо володіє українською мовою, то він має право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною для нього мовою або тією мовою, якою він володіє. Переклад його слів на українську мову повинен здійснювати спеціально запрошений перекладач.

 

Протягом всього судового розгляду ведеться запис засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Перед початком слухання секретар судового засідання або судовий розпорядник з'ясовує, чи з'явилися учасники процесу, а потім запрошує їх до зали судового засідання. При вході судді всі присутні в залі повинні встати. Учасники судового процесу, а також інші особи, які перебувають у залі судового засідання, зобов'язані звертатися до судді (суду) словами «Ваша честь». Звернення одного учасника судового процесу до іншого починається словом «шановний (шановна)».

 

Учасникам цивільного або адміністративного процесу та іншим особам, присутнім в залі судового засідання, заборонено ставити запитання судді. Але при цьому вони мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео- та звукозапису дозволяється на підставі ухвали суду та за наявності згоди на це учасників справи.

 

Особи, які беруть участь у справі, мають право:

 • знайомитися з матеріалами справи, робити з них виписки, знімати копії;
 • отримувати копії рішень, ухвал;
 • брати участь в судових засіданнях;
 • подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
 • задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам;
 • заявляти клопотання і відводи;
 • давати усні та письмові пояснення суду, представляти свої аргументи та міркування з питань, що виникають під час судового розгляду, а також заперечувати проти клопотань та аргументів інших осіб;
 • користуватися правовою допомогою;
 • знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу неправильності чи неповноти відображення інформації в журналі;
 • прослуховувати запис судового засідання технічними засобами, робити копії цього запису, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;
 • оскаржувати рішення та ухвали суду;
 • користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

 

Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, зобов'язані сумлінно виконувати свої процесуальні обов'язки і мають право наполягати на дотриманні своїх процесуальних прав. Учасники справи повинні підтверджувати свої вимоги або заперечення шляхом надання всіх наявних у них доказів. Вони також можуть повідомляти про докази суду до або під час попереднього судового засідання.

 

Кожна сторона зобов'язана доводити ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Також необхідно доводити ті обставини, які важливі для прийняття рішення у справі і щодо яких у учасників процесу виникає суперечка. При цьому докази не можуть ґрунтуватися на припущеннях.

Зв'яжіться з нами