Обов'язкові умови у договорі оренди приміщеня

Питання, яке надійшло в правову корпорацію «Татарів, Фаринник, Головко»: Підкажіть, будь ласка, які умови обов'язково повинні бути прописані в договорі оренди приміщення при його укладенні?

Відповідь на запитання: У відповідності зі ст. 638 ЦК України договір вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов.
Вичерпного переліку істотних умов для договорів оренди майна, законодавством не встановлено (за винятком договорів оренди державного та комунального майна, де такі умови передбачені в ст. 10 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»).

При цьому, виходячи з приписів ст. ст. 759-762 ЦК України, такими умовами є умови щодо предмета договору, плати за користування майном і термін користування.
Отже, лише за наявності зазначених істотних умов договір оренди можна вважати укладеним. В іншому випадку, він буде вважатися неукладеним, отже, не буде породжувати ніяких прав і обов'язків для сторін.

Звертаємо увагу, що ст. 638 ЦК України передбачено, що до істотних умов відносяться також ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (наприклад, цільове використання майна, порядок вироблених поліпшень тощо).
При цьому, як свідчить судова практика, якщо сторони не включили при укладенні договору істотні умови в його текст і підписали його, а згодом виконували його умови, то говорити про неукладення такого договору не можна. Незважаючи на це, щоб уникнути розглядів у суді, необхідно включити в текст договору оренди перераховані вище умови в залежності від форми власності майна, яке передається в оренду.

Зв'яжіться з нами