Не доводь до суду! Медіація в дії

Медіація - це одна з технологій досудового врегулювання спорів, що передбачає участь в розгляді третьої нейтральної та незацікавленої сторони - медіатора. Він допомагає сторонам виробити спільну позицію щодо спірного питання, але при цьому учасники конфлікту самі приймають рішення. Увага медіатора спрямована не на обґрунтування вимог учасників розгляду, а на інтереси сторін, на пошук такого рішення, яке влаштовувало б усіх.

 

Області застосування медіації

Введення інституту медіації дає можливість структурувати і стандартизувати процес врегулювання конфліктів в досудовому порядку. У сторонах суперечки з'являється вибір: вирішити конфлікт самостійно або звернутися до суду.

Методом медіації вирішуються такі типи суперечок:

  1. Сімейні конфлікти.
  2. Суперечки в сфері освіти.
  3. Конфлікти міжкультурного характеру.
  4. Внутрішньокорпоративні і міжкорпоративні суперечки.
  5. Трудові суперечки.
  6. Суперечки, пов'язані з питаннями інтелектуальної власності.
  7. Конфлікти в страховій та банківській сферах.
  8. Суперечки, що виникають в ході реалізації проектів, які зачіпають інтереси багатьох сторін.

Медіація здійснюється в чіткій відповідності з принципами рівноправності і взаємоповаги сторін, добровільності, прозорості процедури та її повної конфіденційності, а також неупередженості медіатора.

 

Особливості досудового врегулювання конфліктів в Україні

Процедуру медіації на території України поки що законодавчо не регламентовано. На розгляд парламенту винесено кілька законопроектів відповідного змісту, але жоден з них поки не прийнято. Однак існують закони, що побічно заохочують медіацію і регулюють діяльність медіаторів:

Закон, правило

Що регулює

Стаття 55 Конституції

Гарантує право кожної людини захищати свої інтереси будь-якими способами, не забороненими законом.

Правила адвокатської етики України

У них зазначено, що дії адвоката при виконанні ним функцій медіатора повинні відповідати міжнародно-визнаним принципам адвокатської етики.

Стаття 31 Цивільного кодексу

Включає норми, які визначають право учасників конфлікту прийти до угоди на будь-якому етапі судового розгляду.

Стаття 131 Цивільно-процесуального кодексу

Висвітлює правила складання мирової угоди в судочинстві цивільного характеру.

Стаття 78 Господарського кодексу

Передбачає укладення мирової угоди між сторонами.

Кодекс адміністративного судочинства

Відображає особливості роботи інституту примирення сторін.

Кримінальний кодекс:

 

Стаття 45

Передбачає можливість діяльного каяття.

Стаття 46

Передбачає можливість примирення з потерпілим.

 

Незважаючи на відсутність законодавчої регламентації, медіація в Україні широко використовуються. За даними Національної асоціації адвокатів України, близько 80% суперечок в адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справах у 2016 році були вирішені методом медіації.

 

Основні переваги досудового вирішення конфліктів правовим шляхом

Вирішення конфліктів шляхом медіації має цілий ряд переваг:

 

Перевага

Зміст переваги

1

Рішення, вигідне обом сторонам

Найскладніше в будь-якому розгляді - це знайти таке рішення, яке влаштовувало б обидві сторони. Судовий розгляд не дає такої можливості, оскільки перемога залишається за тим учасником конфлікту, чиї аргументи оцінюються як більш вагомі.

Медіація не передбачає поділ сторін конфлікту на переможців і переможених. Завдання медіації - виробити рішення, яке задовольняє всі сторони. Одне з основних завдань медіатора: переключити увагу сторін з обміну вимог на формулювання своїх інтересів і пошук взаємовигідних рішень.

Вироблення учасниками конфлікту власного рішення, а також добровільність участі в процесі сприяють підвищенню рівня виконання досягнутих домовленостей.

2

Економія часу і фінансових коштів

Як відомо, вирішення суперечок у судовому порядку пов'язане зі значними грошовими витратами. Крім того, судовий розгляд може зайняти тривалий період (що особливо критично при розгляді комерційних суперечок).

Медіація дозволяє істотно знизити фінансові витрати на вирішення суперечки, а також скоротити терміни пошуку рішення.

3

Конфіденційність

У разі проведення процесу адвокатом все, що відбувається в ході медіації, є конфіденційним. Це відноситься до будь-якої інформації, звітів і записів, переданих медіатору учасниками конфлікту.

Медіатору заборонено розкривати відповідну інформацію третім особам без згоди сторони, яка надала цю інформацію. Медіатора не можна допитувати у ролі свідка по тим обставинам, про які він дізнався під час виконання своїх професійних обов'язків.

Можливість збереження конфіденційності особливо важлива для сторін, які хочуть уникнути публічного розголосу конфлікту.

4

Гнучкість формату

Конфліктуючі сторони самі визначають склад учасників процесу. У число учасників можуть входити родичі, офіційні представники та інші особи.

Сторони визначають, за яких умов має бути укладена угода. Процес медіації проходить у форматі спільних зустрічей або окремих зустрічей фахівця з кожним з учасників. При визначенні формату роботи медіатор повинен враховувати обставини справи та побажання сторін.

Медіація може бути завершена в будь-який момент за бажанням будь-якого з учасників. Рішення приймається виключно сторонами конфлікту, у медіатора немає повноважень для того, щоб приймати рішення за них.

5

Незалежність і неупередженість медіатора

Учасники процесу мають право самостійно вибирати медіатора. При цьому в якості медіатора не може виступати особа, у якого є будь-яка особиста зацікавленість в даному питанні.

Медіатор в ході розгляду питання зобов'язаний проявляти неупередженість, враховувати думки кожної зі сторін, утримуватися від висловлювання власної позиції з актуального питання.

 

Медіація може являти собою повну або часткову процедуру. У другому випадку медіаційні техніки використовуються в будь-якому переговорному процесі.

 

Процедура медіації: основні етапи

Медіація здійснюється в кілька етапів:

 

Етап

Зміст

1

Підготовка до медіації

На цьому етапі сторони конфлікту обирають медіатора, а потім медіатор визначає ті методи проведення медіації, що є найбільш актуальними для даного випадку. Він розповідає сторонам про правила медіації та з'ясовує, чи згодні вони їм слідувати. Якщо всі сторони готові до роботи, то починається наступний етап.

2

Оголошення позицій сторін

Конфліктуючі сторони висловлюють свої побажання, претензії і ставлення до даного питання. Медіатор аналізує ситуацію і визначає, наскільки сторони готові до досудового врегулювання. Слід пам'ятати, що не всі конфлікти підлягають медіації. Якщо учасники протистояння вже стали ворогами, то такі суперечки вважаються немедіабельними і вирішуються тільки в суді.

3

Визначення теми обговорення

Визначається тема переговорів, медіатор обговорює з учасниками питання, в яких потрібно домовитися.

4

Вироблення пропозицій щодо врегулювання конфлікту

В ході обговорення виробляються пропозиції щодо вирішення конфлікту. Процес може пройти швидко або зайняти тривалий час. Часто він супроводжується емоційними виступами учасників.

Медіатор використовує техніки по зменшенню напруження конфлікту, приділяє однакову кількість уваги кожній стороні. Також при необхідності він проводить індивідуальну роботу з кожним учасником переговорів. Цей етап завершується, якщо сторони домовилися, або якщо хто-небудь з учасників вирішив припинити медіацію.

5

Підписання мирової угоди або договору

Медіатор готує угоду, що відбиває всі досягнуті домовленості. Угода може включати різні умови, в тому числі не передбачені законодавством (наприклад, порядок виконання подружжям обов'язків по дому).

У той же час шляхи вирішення конфлікту, які можуть бути запропоновані за результатами судового розгляду, вельми обмежені і далеко не завжди задовольняють обидві сторони.

 

Одною з найважливіших умов успішної медіації є висока кваліфікація, досвід і професіоналізм медіатора. Якщо вам потрібно вирішити конфлікт, і Ви хочете уникнути судового розгляду, то фахівці нашої компанії допоможуть Вам у цьому. Ми гарантуємо своїм клієнтам високу якість послуг і доступні ціни.

А якщо після ознайомлення з цим матеріалом Ви все одно маєте намір звернутися до суду, то стаття «Як представити свої інтереси в суді, щоб виграти справу? "Як подати до суду: порядок складання і подання позовної заяви" розповість вам про те, як це правильно зробити.

Зв'яжіться з нами