Чи може увійти кредитор до реєстру кредиторів (у справі про банкрутство) до отримання кредитором рішення суду, що підтверджує безспірність його вимог?

Питання, яке надійшло в правову корпорацію «Татарів, Фаринник, Головко»: Чи може увійти кредитор до реєстру кредиторів (у справі про банкрутство) до отримання кредитором рішення суду, що підтверджує безспірність його вимог?

 

Відповідь на запитання: Вимоги щодо безспірності грошових вимог кредитора до боржника встановлені тільки для грошових вимог ініціюючого кредитора при порушенні справи про банкрутство (ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» - далі Закон) і не передбачені для вимог інших кредиторів.

Грошові вимоги не ініціюючих кредиторів боржника можуть бути як безсуперечними, так і спірними, тобто такими, які не підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, в т.ч. і рішенням суду (підтвердженням безспірності боргу).
Порядок виявлення кредиторів встановлений ст. 23 Закону, де зазначено, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного опублікування оголошення про порушення провадження у справі банкрутство. Такими документами можуть бути як рішення юрисдикційних органів, до компетенції яких належить вирішення подібних суперечок, так і первинні документи.

Таким чином, після порушення справи про банкрутство боржника, кредитор повинен подати заяву про визнання його кредитором незалежно від стадії справи про стягнення грошових коштів або про звернення стягнення на предмет застави. При цьому порядок розгляду вимог конкурсних кредиторів до боржника встановлений ст. 17 Закону

 
Зв'яжіться з нами